Latvijas Olimpiskā komiteja,  kopā ar 6 partneriem, kur projekta vadošā organizācija ir Lietuvas  Nacionālā Olimpiskā komiteja, īsteno Erasmus + sporta programmas projektu - NewMiracle ("Sievietes - jauna līdera iespējas sporta nozarē”) aicina sievietes, kuras strādā sporta organizācijās, pieteikties NewMiracle apmācību kursos – sievietes vadītājas sporta nozarē – “NewMiracle”

Viens no galvenajiem apmācības kursa mērķiem ir veicināt dzimumu līdztiesību un vadību, attīstīt pašapziņu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā sporta organizācijās.

Mācību programma izstrādāta, apvienojot pašreizējās akadēmiskās zināšanas par sporta vadību ar nozarē strādājošo ekspertu praktisko pieredzi.

Cerams, ka šīs praktiskās mācības palīdzēs sievietēm stiprināt savas darba prasmes un mācīties no pieredzējušākiem kolēģiem, kuri neieņem vadošus amatus sporta organizācijās, bet piedalās dažādu projektu uzsākšanā un īstenošanā un veicina lēmumu pieņemšanu.

Apmācības programma sastāv no trim daļām:

 • Individuālas mācības NewMiracle platformā saskaņā ar Foro Italico Universitātes izstrādāto 6 moduļu programmu (informācija sekos);
 • Valsts līmeņa mācības. Kopumā tiks īstenotas četras praktiskās mācības divās dienās. Paredzamās tēmas:
  • Vadības un dzimumu stereotipi (plānots: 2022. gada novembra beigas-decembris);
  • Pārmaiņu vadība (plānots: 2023. gada martā);
  • Projektu vadība (plānots: 2023. gada jūlijs);
  • Komunikācija un zīmolrade (plānots: 2023. gada novembrī).
 • Starptautisks seminārs. Kopumā tiks īstenoti trīs divu dienu praktiskie semināri, reaģējot uz valsts mācību programmu. Seminārs notiks Itālijā, Slovākijā un Latvijā. Paredzamās tēmas:
 • Pašattīstība – vadība: vadības attīstība, šim nolūkam paredzētie instrumenti (plānots: 2023. gada janvārī);
 • Pašakcepts - Imagery and Representation (plānots: 2023. gada maijs);
 • Pārvaldība – cilvēkresursi un komunikācija (plānots: 2023. gada septembris).

Mācību programmas laikā katrai dalībniecei tiks piešķirts mentors, kurš dalīsies ar savu personīgo pieredzi un palīdzēs dalībniekam mācību laikā sekot mērķtiecīgākam attīstības ceļam.

Ierobežotā vietu skaita dēļ (no. = 20) tiks veikta dalībnieku atlase, tāpēc komisija rīkos atlases kārtas. Vērtēšanas komisija, izvēloties kandidātus, vadīsies pēc šādiem galvenajiem kritērijiem:

 • Pareizi aizpildīta dalībnieka veidlapa (“Become a part”, “As a participant” part);
 • Motivācija piedalīties;
 • Pieredze sporta organizācijā vismaz 2 gadi;
 • B1 (vidējais) angļu valodas līmenis;
 • Iespēja piedalīties visā programmā, t. i., četros divu dienu valsts līmeņa treniņos un vienā no trim starptautiskiem semināriem.

Ja rodas jautājumi, sazinieties ar e-pasta adresi: [email protected]

Reģistrācija mācībām tiek veikta līdz 2022. gada 14. novembrim

Par atlases rezultātiem informēsim līdz 2022. gada 16. novembrim

 

Dalība mācībās ir bezmaksas.

Nosūtošā organizācija apmaksā uzturēšanās un ceļojuma izmaksas mācībām.

Sertifikāti tiks izsniegti visiem mācību dalībniekiem.