Finanšu atskaitēm par OS finansējuma izlietojumu Jāpievieno :

  • maksājumu pirmdokumenti (pakalpojuma sniedzēju rēķini, maksājumu orderi, līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem);
  • dienas naudas izmaksu dokumenti, kas reģistrēti atbildīgajā organizācijā (uz tiem jābūt atbildīgās personas parakstam), organizācijas rīkojums par komandējumu un noteiktajiem dienas naudas apmēriem;
  • ceļa izdevumu dokumenti - aviobiļešu izdrukas, kurās norādīti pasažieru vārdi, maršruti, klase, cena);
  • degvielas čeki ar skaidri salasāmiem, atšifrētiem, datiem un norādēm par aptuveniem attālumiem un degvielas  patēriņu.

Norādes par OS projektu publicitāti:

OS grafiskās identitātes zīmes informatīvajā telpā lietojamas tikai un vienīgi saistībā ar konkrēto projektu. OS grafiskās identitātes noteikumi lasāmi LOK mājaslapā (sadaļā - Olimpiskā solidaritāte - lejupielādes - OS grafiskās identitātes noteikumi).

Visos OS projekta pasākumos jābūt norādei par OS atbalstu projektam, izmantojot OS logo, baneri utml.

Informācijai par Olimpiskajiem stipendiātiem jābūt pieejamai attiecīgo federāciju mājaslapās.

Tehniskajā atskaitē par OS projektu jānorāda interneta saite publiski pieejamai atjauninātai informācijai  (preses relīzēm, foto/video materiāliem, utml).

(Saīsinājums:  „OS“  - Olimpiskā solidaritāte)