2012. gada 8.decembrī Eiropas Olimpiskās komitejas Ģenerālā asambleja nolēma 2015. gada I Eiropas spēles rīkot Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku. Tas, ka Eiropas vēsturē pirmās Eiropas spēles noritēs tieši Azerbaidžānā, mums ir liela veiksme. Un šā lēmuma parakstītāji nav kļūdījušies savā izvēlē, jo straujā ekonomikas un citu sabiedriskās dzīves jomu attīstība ir devusi iespēju izveidot stipru materiāli tehnisko bāzi arī sporta jomā, kas stimulē mūsu sportistus tiekties uz jaunām godalgām pasaules čempionātos. Mūsu valsts augstie sasniegumi starptautiska mēroga sporta sacīkstēs, Azerbaidžānas autoritātes ikgadējs pieaugums pasaules acīs - tie bija galvenie faktori, kas ietekmēja lēmuma pieņemšanu rīkot I Eiropas spēles mūsu valstī. Bez šaubām, liela nozīme bija arī pragmatiskā, konsekventā un mērķtiecīgā Azerbaidžānas Republikas prezidenta Ilhama Alijeva politikai.

Kopš dienas, kad Eiropas Olimpiskā komiteja pieņēma lēmumu par spēļu rīkošanu, to sagatavošanas darbi ir sasnieguši negaidītu līmeni. Azerbaidžānas pirmās lēdijas, I Eiropas spēļu organizācijas komitejas priekšsēdētājas Mehribanas Alijevas mērķtiecīgā darba rezultāti ir acīmredzami. I Eiropas spēļu norisei nepieciešamo sporta būvju celtniecība un modernizācija tiek īstenota augstā kvalitātē un atbilstoši pasaules standartiem.

I Eiropas spēļu norises dienas gaidās Azerbaidžānā un citās valstīs tiek rīkoti svinīgi pasākumi. Eiropā, Kannās, notika svinīga prezentācija "Baku - Eiropas spēles 2015". I Eiropas spēļu organizācijas komitejas priekšsēdētāja M. Alijeva pasākumā atzina, ka olimpiskā kustība aizsākās Eiropā, kur tā tika arī atjaunota: "Līdz šim Eiropas spēles nekad nav rīkotas, un tas, ka vēsturē pirmo spēļu sagatavošanas un norises nodrošināšana tika uzticēta Azerbaidžānai, mūsu valstij ir liels gods un arī liela atbildība. Šobrīd visā Azerbaidžānā valda sportiska gaisotne. Atbalsts sportam un olimpiskajai kustībai ir viens no galvenajiem valsts politikas virzieniem."

I Eiropas spēļu organizācijas komitejas priekšsēdētāja uzsvēra, ka šīs olimpiskās spēles atvērs jaunu lappusi Eiropas sporta vēsturē un pirmās spēles noteiks turpmāko attiecību standartus: "Azerbaidžāna ir iecerējusi nodrošināt šo spēļu norisi vasaras olimpisko spēļu līmenī. Šajā nolūkā organizācijas komiteja veic nepieciešamos pasākumus. Esam nodibinājuši ciešas attiecības ar starptautiskajām struktūrām, tostarp ar Eiropas Olimpisko komiteju. Saņemam atbalstu arī no daudziem brīvprātīgajiem, kuri palīdz mums veikt nozīmīgu darbu. Esmu pārliecināta, ka Eiropas spēles noritēs taisnīgas un veselīgas sāncensības, draudzības un solidaritātes garā. Ceru, ka, ciemojoties mūsu valstī pirmo Eiropas spēļu laikā, jūs iepazīsit Azerbaidžānas kultūru un vēsturi, kā arī varēsit savām acīm aplūkot arhitektūras pieminekļus un iepazīt tradīcijas, kas tiek glabātas vārtos starp Austrumiem un Rietumiem."

Vienlaikus pirmo Eiropas spēļu gaidās visos Azerbaidžānas novados, bet vispirms jau galvaspilsētā un tās priekšpilsētās pieaug satraukums un azarts. Šajā saistībā Baku rajonā Binagadi prioritāri ir dots starts sociālā projekta "Tīrais Binagadi" īstenošanai. Projekta galvenais mērķis ir rajona arhitektūras vizuālā tēla uzlabošana, gatavojoties Eiropas spēlēm, ciemata un mikrorajonu, ielu un kvartālu, parku un aleju labiekārtošana intensīvā un organizētā veidā, kā arī rajona sabiedrības un plašu iedzīvotāju masu iesaiste šajos pasākumos.

Binagadi rajona izpildvaras institūcijas vadītājs ir parakstījis rīkojumu ieviest projektu, atbilstoši kuram apstiprināts pasākumu plāns un izveidota tā izpildes komisija. Iedzīvotājiem tiek rīkotas izglītojošas akcijas, konkursi, tiek atklāti jauni parki, filmēti videomateriāli. Turklāt komerciālajos un sabiedriskajos objektos, kultūras un atpūtas parkos un lielajos rūpniecības uzņēmumos tiek rīkotas tikšanās, kur katram rajona iedzīvotājam ir iespēja ielikt savu artavu sabiedriski noderīgā darbā.

Informāciju sagatavoja Namazovs Imrans, Azerbaidžānas un Latvijas sadraudzības asociācijas valdes priekšsēdētājs, Azers Abasovs, Azerbaidžānas un Latvijas sadraudzības asociācijas vadītājs, Fuads Guseinzade, Diasporas žurnālistu apvienības priekšsēdētājs.