No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem valdība nolēma piešķirt IZM 362 000 eiro. No tiem 270 000 eiro tiks novirzīti piecām ziemas sporta veidu sporta federācijām, lai nodrošinātu to izlašu sagatavošanos un dalību sporta sacensībās 2019./2020. gada sezonā:

 • Latvijas Hokeja federācijai – 78 000 eiro;
 • Latvijas Biatlona federācijai – 72 000 eiro;
 • Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai – 60 000 eiro;
 • Latvijas Kamaniņu sporta federācijai – 44 000 eiro;
 • Latvijas Slidošanas asociācijai – 16 000 eiro).

Savukārt 92 000 eiro tiks pārskaitīti Latvijas Handbola federācijai, lai nodrošinātu Latvijas vīriešu handbola izlases sagatavošanos un dalību 2020. gada Eiropas čempionātā handbolā.

Lai nodrošinātu finansējumu 2020.gadā Latvijā paredzēto nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanai, valdība atbalstījusi līdzekļu pārdali no vairāku ministriju budžeta programmām un apakšprogrammām uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām, kā arī pārdali starp ministrijas budžeta apakšprogrammām.

Latvijā atzītās sporta federācijas 2020.gadā plāno rīkot vairāk kā 20 nacionālas nozīmes starptautiskas sporta sacensības, kuru organizēšanai pieprasītais valsts budžeta līdzfinansējums ievērojami pārsniedz šim mērķiem plānotos valsts budžeta līdzekļus. Nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanai kopumā pietrūkst vairāk kā 3 milj. eiro. Tā kā ierobežota budžeta finansējuma apstākļos papildu finansējuma piešķiršana šim mērķim 2020.gadā faktiski nav iespējama, viens no risinājumiem ir daļēja valsts līdzfinansējuma piešķiršana vēl 2019.gadā.

Līdzekļi 1 042 408 eiro apmērā pārdalīti šādiem starptautiskiem sporta pasākumiem:

 • 2020.gada FIA Eiropas rallija čempionāta posma organizēšanas licences iegādei (300 000 eiro);
 • 2020.gada FIBV pasaules kausa posma pludmales volejbolā naudas balvu fonda segšanai (137 640 eiro);
 • 2020.gada IIHF pusgada kongresa izmaksu segšanai saistībā ar 2021. gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanu (183 268 eiro);
 • 2020.gada FIM pasaules spīdveja Nāciju kausa posma organizēšanas licences iegādei (165 000 eiro);
 • 2020.gada FIL pasaules kausa posma kamaniņu sportā organizēšanai (95 000 euro);
 • 2020.gada IBSF pasaules kausa posma skeletonā un bobslejā divniekiem organizēšanai (95 000 eiro);
 • 2020.gada IBSF Eiropas kausa posma skeletonā un bobslejā divniekiem organizēšanai (66 500 eiro).

Līdzekļi 288 850 eiro apmērā pārdalīti no citām IZM budžeta apakšprogrammām, savukārt 753 558 eiro pārdalīti no Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Finansējuma pārdalei vēl nepieciešams saņemt Saeimas akceptu.

Lai nodrošinātu Valdības rīcības plānā iekļauto uzdevumu veicināt sporta nozares attīstību un pilnveidot sporta nozares finansēšanas modeli, ministrijā šobrīd darbojas Sporta nozares attīstības darba grupa. Tās pārstāvji gatavo priekšlikumus sporta nozarei stratēģiski svarīgu lēmumu pieņemšanai, kā arī sporta nozares finansēšanas un pārvaldības modeļa pilnveidei. Analizējot esošo sporta nozares finansēšanas modeli, ministrija ir identificējusi vairākus trūkumus, tai skaitā, nav stabilitāte un prognozējamība ilgtermiņā, regulāri papildus finansējuma pieprasījumi un līdzekļu pārdales, privātā sektora atbalsta neprognozējamība, sporta nozares atbalstam paredzētā publiskā finansējuma sadrumstalotība starp dažādām nozaru ministrijām, sazarota budžeta administrēšanas sistēma nevalstisko sporta organizāciju līmenī, atsevišķu funkciju un uzdevumu pārklāšanās u.c.. Ministrija šobrīd pilnveido iepriekš darba grupā apspriestos kritērijus prioritāšu noteikšanai, atsevišķi izstrādājot kritērijus prioritāšu noteikšanai augstu sasniegumu sportā.

Informāciju sagatavoja: Izglītības un zinātnes ministrija.