Valsts kancelejā tika saņemta Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas vēstule, kurā minēts, ka valsts budžeta bāze sporta nozarei arī 2018.gadā plānota ar gandrīz divu miljonu eiro lielu deficītu attiecībā pret 2017.gadu.

Tāpat Saeimas apakškomisijas vēstulē lūdz Ministru kabinetam un FM nodrošināt stabilu valsts finansējumu sporta nozarei, novēršot budžeta bāzes samazināšanu jau veidojot nākamā gada valsts budžeta projektu.

FM atbildes vēstulē Saeimas apakškomisijai skaidro, ka samazinājums Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts budžeta bāzē 2018.gadā salīdzinājumā ar 2017.gadu veidojas, jo 2017.gada budžeta sagatavošanas un izskatīšanas laikā tika atbalstīta finansējuma pārdale vienam gadam no vienreizēja finansējuma avota.

Proti, no budžeta apakšprogrammas "Valsts ilgtermiņa saistību sportā - Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai", kurā bija izveidojusies līdzekļu ekonomija 2 233 797 eiro apmērā, līdzekļi tika novirzīti uz vairākām budžeta apakšprogrammām. Sporta federācijas un sporta pasākumiem - 727 363 eiro apmērā, dotācijas komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai tika palielinātas par 369 334 eiro, augstas klases sasniegumu sporta programmas finansējumam tika novirzīti 1 022 100 eiro apmērā, bet Latvijas Paralimpiskās komitejas pielāgotā sporta attīstībai tika novirzīti 115 000 eiro.

"Ņemot vērā, ka šāda finansējuma pārdale ir vienreizēja, 2018.gadā un turpmākajos gados nav pamatojuma finansējuma palielinājumam," uzsver FM.

FM norāda, ka jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu sporta nozarei ir izvērtējams likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.