Ņemot vērā Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) biedru iesniegumu sasaukt LOK Ģenerālās asamblejas pārskata – vēlēšanu sesiju jau jūnijā, LOK Izpildkomiteja pieņēmusi lēmumu to organizēt š.g. 4.jūnijā. LOK Ģenerālās asamblejas pārskata - vēlēšanu sesijai, atsaucoties uz LOK statūtu 7.7. punktu, ir jānotiek reizi četros gados un tajā tiek vēlēti LOK individuālie locekļi, LOK vadība, LOK Izpildkomitejas un LOK revīzijas komisijas locekļi. 

Saskaņā ar 2023. gada 30. marta LOK ĢA pieņemto LOK Ģenerālās asamblejas sastāva veidošanas un vēlēšanu nolikumu - visām kandidatūrām jātiek pieteiktām vienu mēnesi pirms sesijas, šajā gadījumā līdz š.g. 7. maijam.

Plašāka informācija par norises vietu un laiku tiks izziņota papildus.