No 3. - 4. novembrim Romā notika Eiropas Godīgas spēles apvienības kongress, kura laikā tika pasniegtas balvas par godīgas spēles ideālu popularizēšanu un ieviešanu sporta nozarē. Šogad šo balvu saņēma Latvijas pārstāvis - Latvijas Olimpiskās vienības ārsts Jānis Kaupe par aizrautīgu  darbu un neizsīkstošu enerģiju, ievērojot, ieviešot un popularizējot godīgas spēles principus kā sportista ētikas neatņemamu sastāvdaļu.


Šajā gadā kā kongresa diskusijas pamattēma tika izvēlēta “Dzimumu līdztiesības sportā”, pamatojoties uz Eiropas Savienības ziņojumu “Ceļā uz lielāku dzimumu līdztiesību sportā”, kurā izstrādāti ieteikumi un priekšlikumi konkrētām darbībām, kas būtu jāveic Eiropas Komisijai,  dalībvalstīm un to sporta organizācijām. Tas skar dzimumu līdztiesības integrētu pieeju ne tikai sporta nozares vadībā, bet arī treneru un tiesnešu darbā un pat masu informācijas līdzekļu piedāvātajā sporta veidu atspoguļojumā.


Tuvāk ar šo ziņojumu var iepazīties ŠEIT