Ziņojumā teikts, ka, atbilstoši LVM vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktajiem mērķiem un to vērtēšanas indikatoriem (ziedojumu apjoms 5-10% no pārskata gada peļņas pirms nodokļiem), kā arī prognozētās peļņas apjomam, ziedojumu apjoms 2019.gadā plānojams 5,5 miljoni eiro.

LVM valde, ievērojot LVM trešajā ceturksnī sasniegtos finanšu rezultātus apliecinājusi, ka ziedojumu summa neietekmēs investīcijām nepieciešamos līdzekļus LVM attīstībai un pilnīgu saistību izpildi ar sadarbības partneriem, darbiniekiem un īpašnieku.

Ziedojumi tiks veikti no līdzekļiem, kas gūti no saimnieciskās darbības, un to apmērs ļaus izpildīt dividenžu maksājumu valsts budžetam par 2019. finanšu gadu.

Ievērojot iepriekšminēto, Zemkopības ministrija ierosina kopējo LVM ziedojumu summu sadalīt šādi: sporta attīstības veicināšanai - divi miljoni eiro, bērnu un ģimeņu izzinošu sporta un atpūtas laukumu izveidei - 1,5 miljonus eiro, kultūras un mākslas attīstības veicināšanai 600 000 eiro, izglītības un zinātnes attīstības veicināšanai 800 000 eiro un sociālās palīdzības veicināšanai - 600 000 eiro.

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LVM pirms ziedojuma līguma slēgšanas par konkrētu mērķprogrammu īstenošanu būs jāsaņem finanšu ministra atļauju. Katrs dāvinājuma darījums, par kuru tiek lūgta finanšu ministra atļauja, tiek vērtēts atbilstoši Publiskas personas finanšu un mantas līdzekļu izšķērdēšanas novēršanas likuma prasībām.

Ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus revīzijā secināto, Zemkopības ministrija šobrīd pārskata Meža attīstības fondam ziedoto finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību. Minētos ieteikumus plānots īstenot līdz 2020.gada 15.janvārim.