2015.gadā Siguldā notiks Pasaules čempionāts kamaniņu sportā. 2012.gada 26.jūnijā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts un pieņemts zināšanai Informatīvais ziņojums “Par valsts īpašumā esošajām sporta bāzēs neatliekami veicamajiem darbiem un tiem nepieciešamo finansējumu”, kurā tika dots solījums jautājumu par finansējumu Siguldas Sporta kompleksa būvniecībai skatīt, sagatavojot valsts budžeta projektu 2014.gadam.

Siguldas novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijā 2012.-2017.gadam tiek plānots Siguldu redzēt kā starptautiskas un nacionālas nozīmes ziemas sporta centru ar attīstītu un ikvienam pilsētas iedzīvotājam un viesiem pieejamu sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru, daudzveidīgiem sporta un aktīvās atpūtas pasākumiem, un efektīvu bērnu un jauniešu sportu. Realizējot vairākus ar ziemas sporta veidu attīstību saistītus uzdevumus, kā jaunu sporta bāzu būvniecību un esošo sporta infrastruktūras pilnveidošanu, kā arī bērnu un jauniešu sporta aktivitāšu un augsto sasniegumu sporta sekmēšanu, šis mērķis ietver Siguldas Sporta kompleksa būvniecību, bobsleja un kamaniņu trases “Sigulda” rekonstrukciju, sporta bāžu pie izglītības iestādēm pilnveidošanu – sporta angāra izveidošanu pie Laurenču sākumskolas, Siguldas 1.pamatskolas sporta kompleksa renovāciju, pilsētas stadiona rekonstrukciju, sporta laukumu izveidošanu Morē. Kā sporta infrastruktūras attīstības idejas ir arī snovborda parka izveide un tramplīna būvniecība.

Izveidojot jaunas un attīstot esošās sporta bāzes, Sigulda veidosies par vietu, kur savu treniņprocesu pilnvērtīgi varēs īstenot sportisti 10 Olimpiskajos ziemas sporta veidos – bobslejā, skeletonā, kamaniņu sportā, distanču slēpošanā, ziemeļu divcīņā, biatlonā, kalnu slēpošanā, snovbordā, frīstailā un tramplīnlēkšanā, kā arī tādos vasaras sporta veidos kā MTB riteņbraukšana, badmintons, volejbols, basketbols, vieglatlētika, daļa no kuriem jau tiek īstenoti Siguldas Sporta skolā.

Siguldas Sporta kompleksa būvniecības projekta realizēšana atbilstoši esošajai Siguldas Sporta kompleksa izveides koncepcijai nodrošinās bobsleja un kamaniņu trases sportistu pilnvērtīgu mācību – treniņu darbu Siguldas novadā, nodrošinot arī sportistu vispārējās izglītības procesu. Lai to īstenotu, ir iespējama “Ledus akadēmijas” izveidošana un/vai bobsleja un kamaniņu trases sporta veidu iekļaušana Siguldas Sporta skolā.

Ieguvumi:

  • Bobsleja un kamaniņu trases tuvums, kas ļauj sekmīgāk pielāgot treniņprocesu trasē un lieki netērēt finansējumu transporta izdevumiem.
  • Ņemot vērā Siguldas novada izglītības sistēmas daudzveidību un esošo skolu skaitu, ir lielākas iespējas piesaistīt jaunus audzēkņus bobsleja un kamaniņu sporta veidu apguvei, ko, savukārt, nevar piedāvāt Murjāņi.
  • Sportisti iekļaujas vispārējās izglītības procesā, kas tiek pielāgots sportistu nepieciešamībai atbilstoši individuāliem mācību plāniem, ja nepieciešams, iespējams izveidot arī tālmācību.
  • Sportistiem ir iespēja dzīvot internātā.
  • Sportistiem ir iespējas izmantot pārējo infrastruktūru un pakalpojumus, ko piedāvā Sigulda.

Valsts un pašvaldību nozīmes sporta infrastruktūras attīstības koncepcijas pieņemšanas laiks ir aizkavējies, un šobrīd nav zināms, kad tā tiks pieņemta, bet 2015.gads, kad Siguldā notiks Pasaules čempionāts kamaniņu sportā, strauji tuvojas. Pašvaldības piedāvātais Bobsleja un kamaniņu trases “Sigulda” rekonstrukcijas un Siguldas Sporta kompleksa būvniecības projekts ir unikāls un nozīmīgs Latvijas sporta infrastruktūras attīstības piedāvājums, kas kalpos kā:

  • Sporta bāze Latvijas sportistiem, kas nes Latvijas vārdu pasaulē, izcīnot Olimpiskās medaļas un godalgotas vietas pasaules līmeņa sacensībās;
  • Bāze bērnu un jauniešu sporta attīstībai, kuri nākotnē, iespējams, izaugs par jaunajiem Olimpiešiem;
  • Ienākumu avots Latvijas ekonomikai, piesaistot ārvalstu sportistus.

Pamatojoties uz Latvijas Nacionālās sporta padomes 2012.gada 4.aprīļa lēmumu, ar kuru ir atbalstīta projekta “Bobsleja un kamaniņu trases “Sigulda” rekonstrukcijas un Siguldas Sporta kompleksa būvniecība” īstenošana, un attiecināmajiem Ministru kabineta lēmumiem, Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomiteja 2013.gada 18.jūnija sēdē izskatīja jautājumu par minētā projekta atbalstu un, ņemot vērā Siguldas pašvaldības gatavību sniegt 50% no Siguldas sporta kompleksam nepieciešamā finansējuma, nolēma lūgt Ministru kabinetu pieņemt lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu arī Siguldas Sporta kompleksa būvniecības projekta īstenošanai 1,8 miljonu Latvijas latu apmērā, iekļaujot to likumā “Par Valsts budžetu 2014.gadam”.