LOK Ētikas komisija, pamatojoties uz LOK Ētikas komisijas nolikuma 5.16. punktu, nolēmusi  izbeigt lietu par izskanējušo informāciju par iespējamo interešu konfliktu bijušā LOK prezidenta Žorža Tikmera darbībā. 

Ņemot vērā LOK Interešu konfliktu vadlīnijas, saņemto informāciju no iesaistītajām pusēm - Olimpiskajiem centriem un juridiskajām personām, kā arī  Valsts kontroles Trešās revīzijas departamenta 09.06.2021. Revīzijas ziņojumu Nr.2.4.1.-17/2020,  Uzņēmuma Reģistrā pieejamo informāciju, Žorža Tikmera paskaidrojumu - tiktāl ciktāl savas kompetences ietvaros LOK Ētikas komisija var vērtēt - iespējamais interešu konflikts nav saskatāms. 

Tāpat pamatojoties uz SOK un LOK Ētikas kodeksiem -  tiktāl ciktāl savas kompetences ietvaros LOK Ētikas komisija var vērtēt - ētikas normu pārkāpums nav saskatāms. 

LOK Ētikas komisija aicina LOK Juridisko komisiju un LOK Izpildkomiteju papildināt LOK amatpersonu vēlēšanu pieteikumu anketas ar attiecīgas informācijas sniegšanu, lai nākotnē izslēgtu šādu situāciju iespējamību. 

Ētikas komisija ar savu lēmumu iepazīstināja Izpildkomiteju tās sēdē šī gada 24.maijā.


LOK Ētikas komisijas sēdes protokols