LOK Ģenerālās asamblejas darba kārtībā:

  • LOK Gada pārskata par 2015.gadu un Revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana;
  • Par Latvijas komandas gatavošanos 2016.gada Olimpiskajām spēlēm Riodežaneiro (Brazīlija);
  • LOK 2016.gada ieņēmumu - izdevumu tāmes apstiprināšana.