Prioritāti tiks nodrošināts Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sportistu, “Tokija 2020” un “Pekina 2022” Olimpisko komandu kandidātu atbalsts, atbilstoši kritērijiem, finanšu līdzekļus treniņu – sacensību darbam saņemot sava sporta veida federācijā.

Tāpat tika prezentēta arī LOV “Attīstības programma 2020 – 2024” un galvenie darba virzieni 2021.gadam, akcentējot arī neolimpisko sporta veidu elites sportistu, sporta spēļu veidu U vecuma grupu komandu medicīnisko un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un fiziskās sagatavotības ekspertu pakalpojumu funkcijas nodrošināšanu sportistu treniņu un sacensību vietās.

Tika izveidota darba grupa, kas LOK Valdei sagatavos priekšlikumus finansējuma sadales kritērijiem un kārtībai Covid-19 krīzes apstākļos.