Veidojot 2021.gada budžeta projektu, ir noteiktas sekojošas prioritātes:

  • Bezdeficīta budžets;
  • Izdevumu sadaļa atbilstoši Sporta likuma 11.panta 2.daļas 1.-5.punktam;
  • Olimpisko komandu “Tokija 2020”, “Pekina 2022” un Jaunatnes komandas  “Vuokatti 2021” kandidātu – sportistu atbalsts;
  • “Vienas pieturas aģentūras” principa ieviešana.

LOK 2021.gada budžeta projekta ieņēmumu sadaļu veido Starptautiskās Olimpiskās komitejas finansējums, Valsts budžeta līdzekļi un citi ieņēmumi.

Savukārt izdevumi paredz finansējumu atbilstoši Sporta likuma 11.panta 2.daļas 1.-5.punktam, kas nosaka Olimpiskās izglītības programmas, Olimpiskās kustības jaunatnes programmas, Olimpiskās kustības reģionālās attīstības programmas, Sporta veidu attīstības programmas un Programmas valsts labāko sportistu atbalstam, kā arī organizācijas pamatdarbības nodrošināšanai.

2021.gadā LOK savā darbībā plāno ieviest “Vienas pieturas aģentūras” principu (1 federācija = 1 līgums).

LOK 2021.gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes projekts otrajā lasījumā tiks skatīts LOK Izpildkomitejas sēdē 2021.gada 20.janvārī, bet apstiprināts LOK Ģenerālajā asamblejā 2021.gada martā.