Ņemot vērā Covid-19 radīto situāciju Latvijā, ir noteiktas trīs 2021.gada prioritātes:

 • Olimpisko komandu “Tokija 2020”, “Pekina 2022” un jaunatnes komandas “Vuokatti 2021” sportistu un komandu atbalsts;
 • Stabils un prognozējams LOK budžets;
 • Finanšu resursu konsolidācija starp Latvijas Olimpiešu sociālo fondu (LOSF), Latvijas Olimpisko vienību (LOV) un LOK, ieviešot “Vienas pieturas aģentūras” principu organizācijas darbībā.

Ieņēmumu vadlīnijas:

 • Sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Finanšu ministriju (FM) Valsts budžeta finansējuma piešķiršanā LOK un federāciju prioritārajām programmām;
 • Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) finansējumu palielinājums par 15-25%;
 • LOK, LOSF un LOV finansējumu konsolidācija;
 • LOK sadarbības partneru piesaiste, izstrādājot jaunus marketinga produktus.

Izdevumu vadlīnijas:

 • Olimpiskās izglītības programmu, Olimpiskās kustības jaunatnes programmu, sporta veidu attīstības programmu, Olimpiskās kustības reģionālās attīstības programmu un programmu valsts labāko sportistu dalībai Olimpiskajās spēlēs, jaunatnes Olimpiādēs un citās starptautiskajās un reģionālajās kompleksajās sacensībās nodrošināšana;
 • “Vienas pieturas aģentūras” principa ieviešana LOK darbībā;
 • Lēmuma projekta sagatavošana par finansējuma sadales kritērijiem Covid-19 apstākļos;
 • Administratīvo, organizatorisko un saimniecisko izmaksu samazināšana.

LOK Izpildkomiteja uzdeva LOK Valdei turpināt darbu pie LOK 2021.gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes projekta bez deficīta. Sagatavotā projekta izskatīšana paredzēta LOK Izpildkomitejas sēdē 2020.gada 16.decembrī.

Vienlaikus LOK Izpildkomitejas sēdē tika apstiprinātas izmaiņas LOK institūciju organizatoriskās, administratīvās, finansiālās un saimnieciskās darbības nolikumā, kā arī nolikumā par LOK Goda prezidenta un Goda biedra statusu.