Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas sēdē tika apstiprināti grozījumi LOK 2021.gada budžetā 1 437 995 eiro apmērā, tādā veidā šogad sasniedzot 10 181 592 euro lielu budžetu. Ieņēmumu palielinājumu veido  papildus piešķirtais valsts budžeta finansējums valsts apakšprogrammā “Augsto sasniegumu sports”, sniedzot atbalstu  Pekina 2022 sagatavošanai un LOV  darbības nodrošināšanai. Papildus ieņēmumus organizācijas budžetā ir nodrošinājusi arī  jaunu LOK sadarbības partneru piesaiste un noslēgtie sadarbības līgumi.

Latvijas Olimpiskajai komitejai no valsts budžeta papildus ir piešķirti kopumā 1 171 700 eiro, ko tā tālāk sadalīs starp sporta veidu federācijām. No kopējās summas 260 000 eiro tiks Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai - 190 000 eiro paredzēti sportistu sagatavošanai un starta ekipējuma iegādei, bet 70 000 eiro tiks atvēlēti bobsleja kamanu iegādei. Savukārt Latvijas Kamaniņu sporta federācijai tiks 210 000 eiro, Latvijas Biatlona federācijai - 70 000 eiro, Latvijas Slēpošanas federācijai - 50 000 eiro, Latvijas Slidošanas asociācijai - 20 000 eiro.

Latvijas Hokeja federācija saņems 300 000 eiro, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar vīriešu izlases sagatavošanos un dalību Olimpiskajās spēlēs, tai skaitā ar spēlētāju apdrošināšanu saistītās izmaksas.Vēl 261 700 eiro no LOK piešķirtās summas paredzēti Latvijas Olimpiskās vienības darbības nodrošināšanai.

LOK Finanšu dienesta vadītāja Aija Buša: ” Neatkarīgi no pandēmijas radītās sarežģītās situācijas valstī, esam krietni pastrādājuši un spējuši papildus piesaistīt apjomīgus finanšu līdzekļus gan ar tālredzīgu budžeta plānošanu sportistu treniņu darbam un kvalifikācijai Pekina 2022, gan produktīvi uzrunājot jaunos sadarbības partnerus. Organizācijai ir  stabils, prognozējams un bezdeficīta budžets šajā gadā un tādu plānojam veidot arī  2022.gadā.”

LOK Izpildkomiteja arī akceptēja organizācijas budžeta vadlīnijas un prioritātes, kas tiks ievērotas veidojot 2022.gada budžetu. Tās paredz vismaz 5% finansējuma kāpumu valsts piešķirto līdzekļu sadaļā attiecībā pret šo gadu. Kā prioritātes tika noteiktas – Komanda Latvija Pekina 2022  un LOV sportistu nodrošinājums; Olimpiskās kustības jaunatnes programmu (dalība Eiropas jaunatnes Olimpiskās spēlēs Vuokatti 2021 un Banska Bistrica 2022; Olimpiskais Drafts) atbalsts; Olimpiskās izglītības programmas (LOK 100gade; jauniešu nometņu programma “Personības akadēmija” projekta “Sporto visa klase” ietvaros, duālas karjeras iespējas augstas klases sportistiem un “Vienas pieturas aģentūras” līguma pilnveidošana saistībā ar Valsts kontroles ieteikumiem.

Minētās programmas tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar 38 Olimpisko sporta veidu federācijām. Kā zināms, LOK  budžeta ieņēmumu sadaļu veido Valsts budžeta līdzekļi, Starptautiskās Olimpiskās komitejas finansējums un citi ieņēmumi.

prezentācija LOK Budžeta grozījumi

prezentācija LOK Budžeta vadlīnijas un prioritātes

Latvijas Olimpisko komiteju atbalsta Institucionālie partneri: LR Izglītības un zinātnes ministrija, AS “Latvijas Valsts meži” un SOK Olimpiskā solidaritāte; Zelta partneri: AS “LNK Industries” un mazumtirdzniecības tīkls “Rimi Latvia”; Informatīvie partneri: AS “Radio SWH” un SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi”.