Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas sēdē tika uzklausīts Latvijas Slēpošanas federācijas viceprezidents Gunārs Ikaunieks un slēpotāja I.Bikšes pārstāvis - treneris Zintis Bikše. 

Pieņemot zināšanai Latvijas Slēpošanas federācijas pārstāvju un uzklausot pieaicināto sniegto informāciju par dalības kvotas izmantošanu distanču slēpošanā vīriešiem, LOK Izpildkomiteja nolēma:

1.Ņemot vērā Olimpiskās Hartas 44. punkta 4. apakšpunktā noteikto prasību “NOK var pieteikt sacensību dalībniekus tikai balstoties uz nacionālo federāciju rekomendācijām”, aicināt Latvijas Slēpošanas federācijas Valdi līdz 2022. gada 23. janvāra 12:00 attālināti sasaukt Valdes sēdi, tās ietvaros veicot pārrunas ar Zinti un/ vai Induli Bikši un Robertu Slotiņu un/ vai viņa pārstāvi, atkārtoti izskatot jautājumu par dalības kvotas izmantošanu distanču slēpošanā vīriešiem Ziemas Olimpiskajās spēlēs un formulējot pienācīgi pamatotu federācijas lēmumu. Sēdē attālināti piesaistīt Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejas noteiktus pārstāvjus – LOK IK locekli Edgaru Pukinsku un LOK Atlētu komisijas priekšsēdētāju Guntu Vaičuli, kā arī – pie iespējas – profesionālu mediatoru. Pieņemto lēmumu nosūtīt uz LOK e-pasta adresi [email protected] līdz 2022. gada 23. janvāra 20:00.

2. Ņemot vērā, ka par sportistu nominēšanu dalībai Olimpiskajās spēlēs pilnā mērā gan praktiski, gan tiesiski ir atbildīga attiecīgā sporta veida federācija, šādā kārtā pieņemts Latvijas Slēpošanas federācijas lēmums pieņemams izpildei. Uzdot LOK Valdei, nosakot otrās dalības kvotas izmantošanu distanču slēpošanā vīriešiem, Latvijas Olimpiskās delegācijas XXIV Ziemas Olimpiskajās spēlēs Pekinā (Ķīnas Tautas Republika), no 2022. gada 4. līdz 20. februārim, ietvaros, vadīties no Latvijas Slēpošanas federācijas pieņemtā lēmuma.