Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas 26.novembra sēdē kārtējo reizi tika meklēti risinājumi, lai saliedētu sašķēlušos Latvijas svarcelšanas sabiedrību.

LOK Izpildkomiteja nolēma atjaunot sankciju piemērošanas lietas “Par Biedrības “Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība (LSKA)” un tās amatpersonu rīcību” izskatīšanu. Izpildkomitejas locekļi pieņēma lēmumu nosūtīt LSKA un Latvijas Svarcelšanas federācijai (LSF) trīspusēju vienošanās projektu, kur trešā puse ir LOK.

Šādu vienošanās projektu atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un tas regulētu un veicinātu pušu sadarbību un kompromisa meklēšanu. Atbilde attiecībā uz piekrišanu to parakstīt, LSKA un LSF ir jāsniedz līdz šā gada 9.decembrim.

Vienošanās projekts paredz abām organizācijām – LSKA un LSF, uzņemties pienākumus un ievērot noteikumus, kas veicinātu problēmas atrisināšanu, konflikta mazināšanu un svarcelšanu attīstītu kā sporta veidu valstī.

Ja noteiktajā termiņā LSKA un/vai LSF nesniedz vai sniedz negatīvu atbildi par vienošanās parakstīšanu, jautājums tiks nodots izskatīšanai nākamajā Latvijas Nacionālās Sporta padomes sēdē. Tajā, atbilstoši Starptautiskās Svarcelšanas federācijas prezidenta Tamaša Ajana ierosinājumam, būs jāizskata jautājums par svarcelšanas sportu atbildīgās Latvijas valsts amatpersonas iecelšanu, kuras uzdevums būs veikt pasākumus situācijas stabilizēšanai un atrisināšanai valstiskā līmenī.