Pašlaik sportisti Latvijā izmanto dažādus līgumattiecību veidus ar darba devējiem – darba līgums, autoratlīdzības līgums, sadarbības līgums, mikrouzņēmuma līgums u.c.,  un vairumā gadījumu radoši tiek izmantotas Latvijas likumdošanas sniegtās iespējas.

Lai ieviestu vienotu pieeju nodokļu nomaksā  un nodrošinātu  sportistu sociālās garantijas,  LOK piedāvā pilnveidot likumdošanu.  Ir  paredzams, ka sākot ar 2021. gadu, likums “Par iedzīvotāju nodokli” noteiks 20% nodokļa likmi sportistiem par kopējiem algota darba ienākumiem gadā. Sākot ar 2022.gada 1.jūliju, šo nodokļu likmi ir paredzēts attiecināt uz sportistiem  Latvijā, slēdzot īpašus sportista līgumus.  Vienlaikus būtu jāsagatavo izmaiņas arī Sporta likumā, skaidrojot sportista un sportista līguma definīciju un būtību.

LOK piedāvātā  trīs soļu programma  paredz:

  • Ar 2020.gada 1.decembri  “Tokija 2020” un “Pekina 2022” 35 sportistu  Olimpiskās solidaritātes stipendijām tiek veikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksa 23% apmērā;
  • No 2021.gada 1.jūlija LOK uzsāk LOV sportistu un treneru pabalsti izmaksu, šo funkciju pārņemot no Latvijas Olimpiešu sociālā fonda (LOSF);
  • No 2022.gada 1.jūlija  tiek ieviesti  sportista līgumi.