LOK prezidents Aldons Vrubļevskis norāda, ka neatliekami ir nepieciešams pieņemt Nacionālās sporta padomes lēmumus šādos jautājumos:
 
1. Par naudas balvu piešķiršanu 2018.gada ziemas Olimpisko spēļu laureātiem un citiem Latvijas izcilajiem sportistiem un komandām par izciliem sasniegumiem sportā;
 
2. Par Nacionālās Sporta padomes 2018.gada 10.septembra lēmuma nr.6.3 izpildi un izpildes gaitu 
("6.3. Lai izvērtētu esošo situāciju ar sporta nozares finansēšanu un pārvaldību, kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādātu priekšlikumus sporta nozares finansēšanas un pārvaldības modeļa pilnveidei, atbalstīt darba grupas izveidi Ministru prezidenta vadībā. Darba grupas ziņojumu uzklausīt Latvijas Nacionālās sporta padomes 2018.gada oktobra sēdē.")
 

nacionalā sporta padome - 10.09.2018 - protokols

ministru prezidenta rīkojums nr.264 - par darba grupu