Šodien Latvijas Olimpiskās komiteja (LOK) rīkoja darba semināru Olimpisko sporta veidu federācijām, lai precīzāk tās iepazīstinātu ar Valsts kontroles (VK) sniegto Revīzijas ziņojumu, akcentējot revīzijā konstatētos pārkāpumus attiecībā uz federāciju darbību, kā arī tika uzklausīts LOK iekšējā auditora ziņojums pārbaudot 6 (sešu) sporta veidu federāciju saņemto valsts budžeta finansējuma izlietojumu.

LOK prezidents Žoržs Tikmers uzsver: “Sporta nozares prestižu veido  ne tikai atlētu un komandu sasniegtie rezultāti, bet arī sporta organizāciju atbildīga rīcība un reputācija. Ņemot vērā, ka valsts budžeta ietekme sporta nozarē objektīvi palielinās un līdz ar to lielāko daļu no sporta federāciju budžeta veido nodokļu maksātāju nauda, mums ir jāpierāda, ka izmantojam to lietderīgi un mērķtiecīgi. Nākošā gada galvenais uzdevums finanšu apritē  ir valsts uzticēto līdzekļu izlietojuma kārtību uzlabot,  padarot to vienkāršāku un saprotamāku”.

LOK  Finanšu dienesta vadītāja Aija Buša: “Ir ļoti būtiski, lai katra sporta veida organizācija zinātu un ievērotu vienotu finanšu kārtību un disciplīnu, kas ir sekmīgi instrumenti, lai  nodrošinātu caurskatāmu pieeju finanšu līdzekļu lietderīgā apguvē un novērstu aizdomas par valsts piešķirto līdzekļu neskaidru izmantošanu, kas tika konstatēts VK  Revīzijas ziņojumā. Vēl pirms VK ziņojuma šī gada laikā konsekventi esam veikuši pasākumus iekšējo finanšu  aprites procesu uzlabošanai un administratīvo resursu optimizācijai. 2021.gadā LOK ir ieviesusi vienas pieturas aģentūras modeli  sadarbībā ar sporta veidu federācijām, kas paredz principu viena federācija – viens līgums, līdz ar to  arī finanšu plūsmas konsolidāciju un caurskatāmību.”

Nākošajā gadā LOK mērķis ir aktīvi strādāt, lai ieviestu viena kanāla finansēšanas modeli Olimpiskajām un neolimpiskajām federācijām atsevišķi, nodrošinot, ka viena sporta veida federācija saņem valsts budžeta finansējumu tikai no viena finanšu avota, skaidri definējot sasniedzamus rezultātus un mērķus, vienlaikus pastiprinot finanšu plūsmas kontroli. Līdz ar to viena sporta organizācija saņemtu finansējumu tikai no viena avota, un tā varētu precīzi un mērķtiecīgi plānot sava sportistu un sava sporta veida attīstību. Šis priekšlikums paredz arī to, ka skaidri tiek nodalīts Olimpisko, neolimpisko un pielāgotā sporta federāciju finansējums.

Semināra dalībnieki arī uzklausīja VK pārstāvju Lindas Freidenfeldes-Purgailes un Oksanas Burajas plašāku skaidrojošo ziņojumu par revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem un nepilnībām finanšu apritē, kā arī zvērinātas revidentes Natālijas Milleres ziņojumu par iekšējā audita rezultātiem sešās Olimpisko sporta veidu federācijās.

Latvijas Olimpisko komiteju atbalsta institucionālie partneri  - Latvijas izglītības un zinātnes ministrija, AS “Latvijas Valsts Meži” un SOK Olimpiskā Solidaritāte; LOK Zelta partneri - mazumtirdzniecības tīkls “Rimi Latvia” un AS “LNK Industries”; kā arī LOK informatīvie partneri – SIA “Visual Media”, SIA “Izdevniecība “Rīgas Viļņi””, AS “Radio SWH” un “TV3 Group”.