LOK vadība akcentēja, ka finansējuma apmērs un finansiālais atbalsts LOV sastāvu sportistiem 2021.gadā nemainīsies, tas nebūs mazāks kā 2020.gadā un tiks saglabāts atbilstoši kritērijiem, prioritāri nodrošinot “Tokija 2020” un “Pekina 2022” Olimpisko komandu kandidātu – LOV sportistu atbalstu.

“Ieviešot “Vienas pieturas aģentūras” modeli tiks stiprināta Olimpisko sporta veidu federāciju pastāvība, atbildība gan par savu sporta veida attīstību, gan par sportistiem, treneriem un komandām”, akcentē LOK prezidents Žoržs Tikmers. “Sākot ar 2021.gadu LOV sastāvā esošie sportisti un treneri finansējumu treniņu – sacensību darbam saņems savās federācijās, atbilstoši kritērijiem.”

LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks: “Pozitīvi vērtēju LOV pieņemto lēmumu par neolimpisko sporta veidu sportistu iekļaušanu sastāvos, atzīstot un atbalstot viņu sasniegtos rezultātus. LOV kā Latvijas sporta elites medicīnas centrs modernizēsies, nodrošinot nepieciešamo atbalsta sniegšanu elites sportistiem gan treniņos, gan sacensībās. Vienlaikus ir jānovērtē sporta medicīnas zinātnes inovatīvās tendences un jāpaplašina sportistiem sniedzamo servisa apjoms.”

Kā LOV prioritātes 2021.gadā ir noteiktas ne tikai “Tokija 2020” un “Pekina 2022” Olimpisko komandu kandidātu nodrošināšana ar medicīnisko un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un fiziskās sagatavotības ekspertu pakalpojumu funkcijas nodrošināšanu sportistu treniņu un sacensību vietās, bet arī neolimpisko sporta veidu elites sportistu atbalsts.