2.novembrī 49 klases no visas Latvijas uzsāka projektu "Sporto visa klase". Olainē tādas ir veselas 3 klases - Olaines 1.vidusskolas 3.a un 3.b klase, kā arī Olaines 2.vidusskolas 3.c klase.

11. decembrī Olaines Sporta namā tika oficiāli atklāts projekts "Sporto visa klase" visām trīs iesaistītajām Olaines skolu klasēm.

Projekta “Sporto visa klase” mērķi un uzdevumi ir uzlabot skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un stāju, nodrošināt nepieciešamās fiziskās slodzes apjomu skolniekiem un noteikt nepieciešamo finanšu resursu apjomu projekta īstenošanai vienai klasei mācību gada laikā. 

Projekta ietvaros iesaistītajām klasēm notiek 3 papildus sporta stundas, no kurām viena ir peldēšanas nodarbība, viena sporta spēļu un viena vispārējās fiziskās attīstības nodarbība.

Atklāšanas pasākumā iesaistītās klases iesoļoja jaunajos "Sporto visa klase" tērpos, cepurēs un somās, ienesot un novietojot projekta oficiālos un Latvijas Olimpiskās komitejas izsniegtos karogus. Dalībniekus sveica ne tikai Olaines Sporta centrs, bet arī Latvijas Olimpiskās komitejas projekta koordinātore Lilita Mitrofanova. Pasākuma gaitā vecākiem un bērniem tika rādīta neliela foto filma, kas ļāva ieskatīties šī brīža sporta stundu ikdienā. Bērni tika fotografēti gan peldēšanas, gan sporta spēļu stundās. Pasākuma noslēgumā klases rādīja sagatavotus priekšnesumus jeb savas klases prezentācijas - dejoja, cēla piramīdas un skaitīja dzejoļus. Noslēgumā skolēni startēja dažādās jautrajās stafetēs un iesildījās gaidāmajam tautas bumbas čempionātam.

Olaines Sporta centrs izsaka pateicības projektā iesaistītajām skolām un to skolotājiem - Aijai Zīlei, Baibai Muižniecei, Mārim Auzānam, Aivim Latakam, Aivim Ruļukam, Veronikai Bobkovai, Marinai Senčurovai un Oļegam Paradovskim, kā arī Olaines novada pašvaldībai par piešķirto finansējumu un Latvijas Olimpiskajai komitejai par brīnišķīgo ideju!