Programma paredz finansiālu atbalstu 30’000 US$ apmērā konkrētam sporta veidam/federācijai - treniņu sistēmas un  attīstības plānu pilnveidošanai. Projekta ilgums 3-6 mēneši, un tā ietvaros var plānot seminārus, teorētiskas un praktiskas nodarbības, treniņu procesa/turnīru vērtēšanu, konsultācijas, apaļā galda diskusijas, utml. Projektā tiek pieacināts starptautisks eksperts, kura izmaksas arī apmaksā Olimpiskā Solidaritāte. OS finanses paredzētas federācijas projekta organizatorisko izdevumu segšanai – telpu īrei, dalībnieku naktsmītnēm, ēdināšanai, tulkošanas izdevumiem (ja nepieciešams), iespiedmateriāliem.

Olimpiskā solidaritātes atbalsts tiek piešķirts tikai vienam LV projektam gadā.

Pieteikšanās termiņš LOK – 2016 .gada 15. marts.

Plašāka informācija par programmas nosacījumiem, pieteikuma veidlapām, budžetu pieejama LOK.  

Olimpiskā solidaritāte pastiprinātu uzmanību pievērš  ATSKAITĒM PAR OLIMPISKĀS SOLIDARITĀTES FINANŠU IZLIETOJUMU, KĀ ARĪ PAR SOLIDARITĀTES PROJEKTU PUBLICITĀTI INFORMATĪVAJĀ TELPĀ  

Minēto prasību uzskaitījums lasāms LOK mājaslapas sadaļā “Olimpiskā Solidaritāte”. Tur  ievietots arī pārskats par Olimpiskās solidaritātes projektiem 2016.gadā.

Kontakti: Velga Mizovska, E-pasts: [email protected]; tel: 26617111