OS Programmas

                                                                                       

Mērķa grupa

2016

 

RIO stipendijas sportistu treniņu darba nodrošināšanai

(2014.g. 1.septembris - 2016.g.31.augusts  - 470 US$ mēnesī)

Papildus tam - ceļa izdevumu kompensācija saistībā ar kvalifikācijas sacensībām 50’000 US$ apjomā pēc maksājumu dokumentu iesniegšanas kvalifikācijas perioda beigās

(15 – 1) sportisti

28’200 $

(470$ x 8 mēn x 14 sportisti)

~50’000 $ (ceļa izd.)

Ziemas starp-perioda stipendijas sportistiem –  atbalsts (1500 US$ mēnesī sportistam) treniņu procesa nodrošināšanai periodā starp ziemas Olimpiskajām spēlēm (2014.g.1.jūnijs – 2016.g.31.oktobris)

2 sportisti

Martins Dukurs,

Andrejs Rastorgujevs

30’000 $

(1500$ x 10mēn x

2 sport.)

 

 

Phjončhana 2018 stipendiju programma (2016.g.1.novembris - 2018.gada 28.februāris) atbalsts ziemas sportistu treniņu darbam – max.10 sportistiem

Max.

10 sportisti

Pieteikuma iesniegšanas

termiņš Olimpiskajā

Solidaritātē

31/08/2016

Atbalsts basketbola komandai, gatavojoties Olimpiskajām spēlēm Rio-2016 -  treniņu nometnēm, dalībai EČ (kopā 100’000 $ periodā 2013-2016)

U-20 vīr. b/b komanda

20’000$

 

Atbalsts jaunajiem sportistiem, gatavojoties JOS Lillehammere 2016

18 sportisti

 50’000 $

Atbalsts sporta veida/federācijas attīstībai – treniņu sistēmas pilnveidošanai. Projekta ilgums 3-6 mēneši 

Finansiāls atbalsts 30’000 US$ apmērā konkrētam sporta veidam/federācijai ar mērķi pilnveidot treniņu sistēmu un izstrādāt federācijas attīstības plānu. Projektā plānojami semināri, treniņu procesa/sacensību vērtēšana, utml.. Finanses paredzētas organizat. izdevumiem – telpu īrei, dzīvošanai, ēdināšanai, info materiāliem

 

 

 

1 federācija

 

 

30’000  $

Pieteikšanās termiņš

2016.gada 15.marts

 

OS Programmas

Mērķa grupa

2016

 

Treneru kursi  8-10 kursi 2013-2016 periodā vienai Olimpiskajai komitejai – 80’000 USD apmērā

Max. budžets 1 kursam  12’000 US$  (loģistikas, org.izdevumu segšanai). Kursi paredz ārzemju eksperta līdzdalību. Kursu saturs, norises laiks, treneru līmenis,  pieaicinātā eksperta

kandidatūra iepriekš saskaņojama ar SF

 

12’000 $

Airēšanas federācija

 

12’000 $ Kanoe federācija

Treneru tālākapmācība ārzemēs OS akreditētu augstskolu kursos (iespējams nodrošināt OS stipendiju ~ 10’000 Usdapjomā 1 kandidātam, sedzot ceļa un uzturēšanās izdevumus,  un  mācību, maksu

1 treneris/

māc.g.

Info par Delaveras kursiem

skatīt:

www.udel.edu/ICECP

Pieteikšanās 2016./2017.

māc.g. - individuāli

 

Atbalsts Olimpiskās dienas pasākumiem

 

4’000 $

 

Atbalsts LOK izglītības projektam “Sporto visa klase”

 

22’000 $

Atbalsts LOK projektiem - Olimpiskās kustības popularizēšanai: Žurnāls “Sports” &

Olimpiešu slavas zāles izveidei  Latvijas Sporta muzejā

 

20’000 $

Atbalsts LRF jubilejas izdevumam

“Riteņbraukšana Latvijā trīs gadsimtos”

SOK Olimpiskā mantojuma saglabāšanas programma

 

3'750 $