Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajā “Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” dokumenta projektā kā viens no rīcības virzieniem ir sporta sagatavošanas un sacensību sistēmas pilnveide, kurā ir paredzēts izstrādāt un īstenot atbalsta programmu sporta veidu reģionālo attīstības centru jeb sporta internātu sistēmas izveidei Latvijā.

Uzskatot minēto priekšlikumu par ļoti būtisku daudzām sporta veidu federācijām un pašvaldībām, Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejas 2013.gada 18.jūnija sēdē tika atbalstīts priekšlikums lūgt Latvijas Nacionālās sporta padomes priekšsēdētāju izveidot darba grupu, Izglītības un zinātnes ministra vadībā, kura izstrādātu projekta programmu, tā normatīvo bāzi, kā arī nepieciešamo līdzfinansējumu pēc principa “nauda seko sportistam”. Programmas realizāciju ir plānots uzsākt 2015.gadā.