1.vieta

Jelgavas 4.vidusskola 4.c

Jelgavas 4.vidusskola 3.c

Saulkrastu novada vidusskola 3.d

2.vieta

Krimuldas vidusskola 4.b

Baložu vidusskola 3.c

3.vieta

Gulbenes novada vidusskola 4.b

4.vieta

Ķekavas vidusskola 4.e

Alūksnes Pilsētas sākumskola 3.b

5.vieta

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 4.b

Bauskas Valsts ģimnāzija 3.a

6.vieta

Mārupes pamatskola 4.c

Gulbenes novada vidusskola 3.u