Jaunizveidotajā projektā "Sporto visa klase" piedalīsies 164 3.klašu skolēni. Projektā piedalīsies skolēni no Liepājas 8.vidusskolas, kā arī 3.klašu skolēni no Daugavpils, Jelgavas, Rīgas, Valmieras un Ventspils. 

Projekts paredz iesaistīto skolu 164 trešo klašu skolēniem katru nedēļu nodrošināt kvalitatīvu un metodiski atbilstošu trīs fakultatīvo sporta nodarbību sarīkošanu, papildus tām divām sporta stundām, kas paredzētas obligātajā izglītības programmā.

"Vēlamies aktualizēt jautājumu par mūsu bērnu veselību un fizisko sagatavotību. Projekta realizācija pierādīs, ka papildu sporta stundas nepalielina noslodzi, bet gan tas ir ieguldījums bērnu attīstībā un veselībā, kā arī uzlabo viņu spējas darīt ikdienas lietas," izteicies LOK prezidents Aldons Vrubļevskis. "Ceru, ka projekts pierādīs savu lietderību un pēc mūsu piemēra tas tiks izstrādāts un ieviests visas valsts teritorijā."

Projekta idejas autors, olimpiskais vicečempions un LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers akcentē, ka projekts plānots četrus gadus un tajā brīvprātīgi varētu iesaistīties ne mazāk kā 120 klases un 3000 bērnu.

"Šis nav projekts olimpiešu sagatavošanai, tas paredzēts bērnu veselības nostiprināšanai, viņu stājas uzlabošanai un motivācijas radīšanai nodarboties ar sportu. Mani, līdzīgi kā daudzus vecākus Latvijā, satrauc skolēnu veselības dati, kas pēdējos gados ir ar izteikti negatīvu tendenci," paudis Tikmers. "Īpašs stimuls uzsākt šo projektu bija formālā attieksme, gatavojot Sporta pamatnostādnes, un neskaitāmie argumenti, kas neļāva skolās ieviest trešo sporta stundu jau šogad. Ceru, ka projekta laikā izdosies pārliecināt izglītības politikas veidotājus par sporta stundu skaita palielināšanu."

Projekta "Sporto visa klase" mērķis ir uzlabot skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un stāju, nodrošināt nepieciešamās fiziskās slodzes apjomu un noteikt nepieciešamo finanšu resursu apjomu projekta īstenošanai vienai klasei mācību gada laikā. Tā laikā plānots iegūt objektīvus datus par iesaistīto skolēnu fizisko attīstību un stāju, tādējādi novērtējot projekta lietderību, kā arī noskaidrot iesaistīto pašvaldību, sporta pedagogu, bērnu un viņu vecāku viedokli par projektu un tā norises veidu un formu.

Nodarbības projekta laikā notiks saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) izstrādātu metodisko materiālu. Viena papildu nodarbība projekta laikā ik nedēļu būs peldēšanā, otra būs futbola un tā elementu apguve, savukārt trešā nodarbība būs stājas korekcija un vingrošana.

Pēc LOK pasūtījuma, LSPA speciālisti veiks iesaistīto skolēnu vispārējo fizisko spēju un stājas novērtējuma pārbaudi (vienu pārbaudi projekta sākumā, otru - noslēgumā), kā arī projektā iesaistīto dalībnieku aptauju. Fizisko spēju novērtējuma pārbaudēm un to salīdzināšanai katrā skolā tiks piesaistīta kontrolgrupa jeb projektā neiesaistīta klase.

Katrai no projektā iesaistītajām klasēm būs arī savs olimpiskais audzinātājs, kurš iedvesmos un palīdzēs bērniem attīstīties un sasniegt savus mērķus: Mārtiņš Pļaviņš - Rīgas Hanzas vidusskolas 3.a klase, Dainis Kūla - Ventspils 4.vidusskolas 3.b klase, Anastasija Grigorjeva - Daugavpils 3.vidusskolas 3.b klase, Māris Verpakovskis - Liepājas 8.vidusskolas 3.a klase, Ivo Lakučs - Valmieras Pārgaujas sākumskolas 3.d klase; Ineta Radeviča - Jelgavas 4.vidusskolas 3.c klase.

Projekta pirmais posms sāksies 2014.gada 3.novembrī un ilgs līdz 2015.gada 24.maijam.