29. novembrī Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) nāca klajā ar paziņojumu, ka aicina Francijas Nacionālo Olimpisko komiteju un ASV Olimpisko un Paralimpisko komiteju uz padziļinātu dialogu par, attiecīgi, 2030. un 2034. gada Ziemas Olimpisko spēļu organizēšanu. Līdz ar to no tālākām sarunām un diskusijām izslēdzot Zviedrijas un Latvijas Olimpiskās komitejas.

Papildus jau minētajām Olimpiskajām komitejām, SOK piešķīrusi arī Šveices Olimpiskajai komitejai priviliģētu statusu attiecībā uz 2038. gada Olimpiskajām spēlēm.

Olimpisko spēļu organizatoru komisija savu vienprātīgo lēmumu pamatoja ar šomēnes organizētajām kandidātu prezentācijām un iespējamības novērtējumiem, ko SOK bija veikusi katrai ieinteresētajai pusei. Šie novērtējumi atspoguļo informāciju, kas iegūta regulāru sanāksmju un semināru laikā. Saskaņā ar Olimpisko programmu 2020+5 (Olympic Agenda 2020+5) SOK ņēma vērā arī detalizētu informāciju no neatkarīgiem trešo pušu avotiem, tostarp Starptautiskās Dabas aizsardzības savienības (IUCN), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un daudzām ANO aģentūrām, t.sk., Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas (UNDP). Tika ņemtas vērā arī neatkarīgas sabiedriskās domas aptaujas, ko pasūtījusi SOK.

Latvijas Olimpiskā komiteja pateicas visiem, kuri iedziļinājās jautājumā par Olimpisko spēļu organizēšanu Latvijā un veltīja tam savu laiku – gan tiem kas atbalstīja ideju, gan tiem, kuri izteica konstruktīvu kritiku.