Galvenās balvas ieguvēju uzzināsim pasākuma “Trīs Zvaigžņu balva 2020” apbalvošanas ceremonijā 2020.gada 30.decembrī.

Savus profesionālos sporta skolotājus konkursam šogad līdz 7.decembrim  varēja pieteikt pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādes direktors vai direktora vietnieks mācību darbā, konkursam pieteikties varēja arī paši sporta skolotāji. Pieteikumi tika saņemti no daudzām pilsētām un novadiem - Kuldīgas, Liepājas, Rīgas, Olaines, Daugavpils, Jelgavas pilsētas un novada, Gulbenes novada, Smiltenes novada.

Iveta Caune ir talantīga Rīgas 49.vidusskolas skolotāja ar 19 gadu darba pieredzi – sporta skolotāja, sporta darba organizatore un nu jau 4 gadus arī klases audzinātāja. “Skolotāja ir stingra, bet godīga un saprotoša, ar labu humora izjūtu, tāpēc iemantojusi skolēnu, kolēģu un vecāku cieņu.  Ar savu piemēru motivē bērnus mācīties un palīdz sasniegt labākus rezultātus. Skolēniem patīk, ka skolotāja aicina domāt plašāk – ārpus sporta stundas, skolas sola un sienām, sasaista stundas tēmu ar reālo dzīvi. Sportiskais rezultāts ir svarīgs, tomēr daudz svarīgāks par to – cīņasspars, neatlaidība, sevis pārvarēšana un finālā – iegūta sapratne par veselīgu dzīvesveidu un ticība, ka dzīvē viss sasniedzams,” tā I.Cauni raksturo kolēģi Rīgas 49.vidusskolā. 2018.gadā Iveta Caune saņēma goda titulu Rīgas gada sporta skolotājs.

Grundzāles pamatskolas kolektīvs savas skolas sporta skolotāju Māri Stabiņu raksturo kā pedagogu, kurš ar savu degsmi un darba mīlestību spēj iedvesmot ikvienu skolēnu. “Viņš mācās, apgūst visu jauno, pēc tam to ievieš savā darbā un ar veiksmīgākajām idejām dalās ne tikai novadā, bet arī valstī. Attālinātās mācīšanās laikā Māris ir spējis izpausties ar savu  radošumu un oriģinalitāti, pielietojot dažādas, netradicionālas metodes,” tā uzsvērts pieteikumā. Savukārt skolas pašpārvaldes prezidente Evelīna Valaine par skolotāju saka: ”Māris ir enerģijas lādiņš, no kura var smelties iedvesmu un spēku. Viņam izdodas  ar šo iedvesmu audzināt mūs, skolojot par lieliem sportistiem.”

“Liepājas Raiņa 6.vidusskolas sporta pedagoga Jura Zilvera galvenais vadmotīvs, plānojot stundas un ārpusstundu pasākumus, ir veidot skolēnos pašmotivāciju plānot savu personisko laiku, ēšanas paradumus, fiziskās aktivitātes un garīgās nodarbes tā, lai veicinātu emocionāli un fiziski veselas personības attīstību mūžizglītības kontekstā,” tā lasām pieteikumā. Skolotājs ir patiess sava darba entuziasts, kurš aktīvi darbojas gan savas jomas ietvaros, gan sadarbojas ar citu mācību jomu kolēģiem, izmantojot holistisku pieeju un veidojot skolēnos veselības un fiziskās aktivitātes pratību plašākā starppriekšmetu kontekstā. 

Konkursa "Gada sporta pedagogs 2020" vērtēšanas komisijā šogad darbojās pārstāvji no IZM, kā arī konkursa 2016. gada uzvarētāja, Riebiņu vidusskolas sporta skolotāja Mārīte Pokšāne. Konkurss šogad noritēja vienā kārtā un konkursa komisija vērtēja pretendentu sagatavotos pieteikumus.

Konkurss “Gada sporta pedagogs” tiek organizēts ar mērķi veicināt sporta skolotāju radošo darbību, veidojot bērnos pozitīvu attieksmi pret fiziskajām aktivitātēm un vēlmi tajās iesaistīties. Konkursa uzdevumi ir rosināt sporta pedagogu vēlmi iepazīties ar jaunākajām izglītības aktualitātēm, veidot pozitīvu attieksmi pret fiziskajām aktivitātēm un motivēt bērnus iesaistīties tajās, kā arī paaugstināt sporta pedagoga prestižu.

Ar iepriekšējo gadu konkursu uzvarētājiem var iepazīties IZM tīmekļvietnē.