LOK prezidents Žoržs Tikmers: “Atzinīgi novērtējam sadarbību ar Valsts kontroli  un tās sniegtās rekomendācijas  gan LOK, gan Izglītības un zinātnes ministrijai un sporta veidu federācijām valsts piešķirtā finansējuma tiesiskā un lietderīgā izlietojumā. LOK apzinās VK ziņojumā minētās problēmas saistībā ar sporta  veidu federācijām piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību un caurskatāmību, un vēl pirms VK ziņojuma šī gada laikā konsekventi veic dažādus pasākumus iekšējo procesu uzlabošanai un resursu optimizācijai, kas nodrošina pārskatāmu finanšu plūsmu  un LOK administratīvo izdevumu konsolidāciju un samazinājumu.”

No 2021. gada 1.janvāra Latvijas Olimpiskā komiteja ir ieviesusi vienas pieturas aģentūras modeli  sadarbībā ar sporta veidu federācijām, kas paredz viena finanšu avota principu  un līdz ar to  finanšu plūsmas konsolidāciju un caurskatāmību.

Tāpat apspriežot  dokumentu “Sporta politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam”, LOK rosina IZM šajā dokumentā ietvert uzdevumu, kas attiecas uz visas sporta nozares finansējuma sakārtošanu. Tas ir, no 2023. gada realizēt viena kanāla finansēšanas modeli Olimpiskajām un neolimpiskajām federācijām atsevišķi, nodrošinot, ka viena sporta veida federācija saņem valsts budžeta  finansējumu tikai no viena finanšu  avota, skaidri definējot sasniedzamus rezultātus un mērķus, vienlaikus pastiprinot finanšu plūsmas kontroli. Līdz ar to viena sporta organizācija saņemtu finansējumu tikai no viena avota, un tā varētu precīzi un mērķtiecīgi plānot sava sportistu un sava sporta veida attīstību. Šis priekšlikums paredz arī to, ka skaidri tiek nodalīts Olimpisko, neolimpisko un pielāgotā sporta federāciju finansējums.

Latvijas Olimpisko komiteju atbalsta institucionālie partneri  - Latvijas izglītības un zinātnes ministrija, AS “Latvijas Valsts Meži” un SOK Olimpiskā Solidaritāte; LOK Zelta partneri - mazumtirdzniecības tīkls “Rimi Latvia” un AS “LNK Industries”; LOK informatīvie partneri  - SIA “Izdevniecība “Rīgas Viļņi” un AS ”Radio SWH”.