Pieteikumi

Olimpiādes vārdiskie pieteikumi dalībai Olimpiādes sacensībām jāiesūta Sekretariātam līdz 2015.gada 18.februārim plkst.24:00, atbilstoši pieteikuma elektroniskai formai Olimpiādes mājas lapā sigulda2015.olimpiade.lv , sadaļā Pieteikumi.

Dalībniekus saskaņā ar Nolikumu Olimpiādes sacensībām piesaka pašvaldības komandas vadītājs, kuru pilnvaro attiecīgā pašvaldība.

Pieteikuma elektroniskās formas un parole pašvaldības komandas vadītājam tiks nosūtīta 2015.gada janvārī. 

DALĪBNIEKU PIETEIKŠANA

LATVIJAS III OLIMPIĀDEI ir noslēgusies !