Akreditācija

Olimpiādes dalībniekus akreditē attiecīgās pašvaldības komandas vadītājs, kuru pilnvaro attiecīgā pašvaldība.
Veicot akreditāciju, komandas vadītājs Akreditācijas komisijai uz Olimpiādes laiku iesniedz pasu, ID karšu vai dzimšanas apliecību kopijas tiem Olimpiādes dalībniekiem, kuri piedalīsies Olimpiādē.

Akreditācijas komisijas darba laiks:

  •  Rīgā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, no 2015.gada 23.-27.februārim pulksten 09:00 – 17:00, iepriekš piesakoties Olimpiādes sekretariātā pa tel.: 67969782 vai e-pastu:

  •  Siguldā, 2015.gada 5.martā no plkst.09:00 – 20:00. 

    Atgādinām, ka Olimpiādes dalībniekiem (distanču slēpošanā, kalnu slēpošanā un snovbordā) veicot akreditāciju ir jāiesniedz sportista deklarācija. Deklarāciju var atrast LSS mājas lapā www.infoski.lv sadaļā – Normatīvie akti – Reglamenti – LSS Sportista deklarācija.