Kamaniņu sports

Norises vieta

BOBSLEJA UN KAMANIŅU TRASE 

Šveices iela 13, Sigulda /  www.bobtrase.lv